Bästa uppvärmnings komforten med infra paneler / element

Infravärme ger jämn temperatur.

Enda värmesystem som värmer oss direkt, som solen en varm vårdag.

Inga kallras med infravärme system.

Infravärme system är inte känslig för stora temperatur växlingar vid väder förändringar.

Infravärme -paneler/-element avger behaglig värme med full effekt inom några minuter. Dessa har en våglängd som inte är synligt för våra ögon. Värmen avges med ljusets hastighet, till alla ytor på ett liknande sätt som när en lampa tänds och lyser upp en lokal. Det behövs ingen luftcirkulation för att sprida värmen i lokalen. Med traditionella värmesystem behövs luftcirkulation för att sprida värmen i lokalen. Infravärme är ofarlig för människor och husdjur, används även för uppvärmning i BB-kuvöser.

Med traditionella värmesystem värms luften, varm luft stiger upp mot taket och den kalla luften är vid golven

samt att luftcirkulationen kyler ytor, som en bilkylare kyls av luft flödet. Detta medför onödiga förluster samt att ojämn värme och varmast under tak ger inte optimal komfort från den tillförda effektent. Detta undvikes med infravärme!

Infravärmen värmer endast fasta material och de som vistas i uppvärmt utrymme. När material och vätskor blir varmare än luft torkar dessa såsom ex. fuktiga väggar, tak och golv. Påvisas när dessa blir uppvärmda genom installerad Infravärme.

Infravärme kan ersätta alla andra värmesystem likväl som komplement till traditionella konvektions-värmesystem ex. fjärrvärme, värmepumpar, direktverkande konvektions elradiatorer etc.

Infravärme är konvertibel, dvs. det värmesystem som kan anslutas till egenproducerad ström via solfångar-paneler.

Vill ni läsa mer om hur infravärme fungerar? Gå vidarer till: Vad är infravärme!

2017-03-31 18:02