Dagis med Infrawaves infravärme element / paneler

Vårö dagis i Utansjö har en miljömedveten inriktning i sin verksamhet.

Ett av deras mål i miljöarbetet är att sänka energiförbrukningen för uppvärmning, samt få avkastning på investeringen på kort och lång sikt.

Offerter på effektivare värmesystem gjordes på bergvärmesystem och infravärme system.

Beslutgjordes på att installera infrawaves infravärme system i lokalerna, som är på ca 400 m2.

I offerter från bergvärme leverntörerna ingick borrning och installation av systemet, dock ingick inte byten till lågtemperaturs radiatorer.

Byten av radiatorer var nödvändigt, dessa var från 70 talet och avseda för vatten temperaturer på ca 73 grader.

(Radiatorernas yta var inte tillräckligt stor för att avge effektbehovet)

Infrawaves värmesystems investerings kostnad var likvärdig med byte till vattenburna lågtemperatur radiatorer.

(Radiatorer med stor yta för effekt överföring till luft, luften värms vid kontakt med den varma ytan på radiatorerna.)

Ytterligare information kommer att läggas in.

 

2017-07-19 18:26