GSSAB TECH SYSTEM

GSSAB TECH SYSTEM

En bra lösning för att ta bort dålig lukt/odör, är att kontakta oss för råd om bästa lösning för ert behov. 

Ta bort dålig lukt med:

GSSAB TECH SYSTEM  doserar vår produkt GSSAB ODOR REMOVER .

Vätskan GSSAB ODOR REMOVER har inga hälsosamma risker! vilket föreligger  med många andra system på marknaden som exempelvis kan nämnas joniserings system.

Vårt system har inte de risker som kan uppstå med joniserings system dvs, risken för ohälsossamm OZON som kan bildas vid jonisering.

GSSB TECH SYSTEM lämpar sig för Returrum, Soprum, reningsverk, eller överallt där du har problem med dålig lukt i lokaler upp till ca 60 kvadratmeter per system.

2016-09-29 14:06