Privat personer får högre bidrag för investering av SOL EL

Från 1 januari 2018 höjs bidraget till 30 % för privat personer, stödet om 30% ges för hela solcellsanläggningen inklusive installationskostnader. Stödberättigade kostnader kan även innefatta projektering.

Ni kan se de stödberättigade kostnaderna under paragraf 6 Det går inte att kombinera investeringsstöd med andra bidrag, exempelvis ROT-avdrag.

Rekommendation Skicka in ansökan så tidigt som möjligt.

Så står du i valet och kvalet om du ska satsa på 5 kW eller 10 kW, ansök om 10 kW - och meddela din Länsstyrelse om det sker förändringar under projektets gång så att de har rätt uppgifter inför handläggningen.

Privatpersoner kan skicka in ansökan senast 6 månader efter att solcellsprojektet påbörjats.

Det underlättar givetvis att fylla i ansökan om du har tagit in en offert.

 Enligt förordningen anses projektet påbörjat när man ingår köpeavtal.

Det är datumen på fakturorna för de stödberättigade kostnaderna som kommer bli avgörande för om ansökan kommit in vid rätt tillfälle.

De som har fått ett beviljat beslut ska efter att projektet är slutfört redovisa sina kostnader för sin Länsstyrelse.

När det gäller uppdelningen av kostnader så kan ni. anta att arbetskostnaden blir 30% av totalbeloppet, och kostnaden för solcellsmodulerna 45%, och övrigt material 25%. (OBS! ungefärliga schablonkostnader).

Du kan antingen ansöka genom att fylla i ansökan online via Boverkets e-tjänst, eller genom att fylla i denna blankett och skicka in den via post till Länsstyrelse.

2018-01-13 12:31